Het is vandaag: Zondag 19 November 2017.
   
Text Size

Voorblad

Je neemt het ons ongetwijfeld niet kwalijk als we binnen onze school opteren voor een zekere eenvormigheid in de (eind)werkjes die jullie afleveren. We hebben daarom een voorblad ontworpen voor een werkje van de - fictieve - familie Janssens. We hebben het voor je klaar staan als ‘PIvoorblad.doc’. Vervang enkel de fictieve gegevens door de jouwe. Zo neem je meteen ook automatisch onze 'huisstijl'over.